Branş Dersleri

TED Okullarında dil öğretimi ve öğrenimine yaklaşımı iletişimseldir ve İngilizce dil eğitimi Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak K12 bütünlüğünde hazırlanan TED’e özgü İngilizce Müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilir.

TED Polatlı Koleji Anaokulunda, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenir, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alır ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştirirler.

İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikâye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.
Atatürk

Ansolon