Öğrenci Kulüpleri

Eğlenceli Deneyler Kulübü

Yaparak, yaşayarak öğrenmenin keyfine varan öğrencilerimizle, her hafta bilimin gizemli dünyasında ilgi çekici deneyler yapılıyor. Kulüp öğrencileri öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapıp, problem çözme, düşünme becerisi geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da öğreniyorlar. Yapılan deneyler sonucu proje üretip, ilgili yarışmalara katılıyorlar.

Halk Oyunları Kulübü

Kültür Hayatımızda önemli bir yer teşkil eden halk oyunlarımız geçmişten bugüne değişen ve gelişen kültür ikliminde bizlere hala haz veren geçmişle gelecek arasında bağ kurmamızı sağlayan önemli folklor değerlerimiz arasındadır.

TED Polatlı Koleji olarak kulübümüzde amacımız;

Türk milli eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanım kazanmalarına katkıda bulunmak, Türk halk oyunlarını tüm değerleriyle öğretmektir.

Badminton Kulübü

Kız ve erkek karışık olarak yapılan ve her ortamda keyif ile oynanabilecek ender spor branşlarındandır Badminton. Cinsiyet farkı olmaksızın zekâ, hız ve estetiğin ön planda olduğu bu spor ile öğrencilerimizin sosyal gelişimlerinin yanı sıra, spor yapabilmenin verdiği öz güveni kazandırmak, disiplinli olmasını sağlamak ve en önemlisi rakibe saygı duyma aşılanmak istenmektedir.

Bu süreçte örnek aldığımız cümle “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim”dir. Unutmayalım ki küçük yaşlarda spora ya da sanata yönelen çocukların gelişim süreçleri daha farklı olur. Zorlu kas hareketleri ile ciddi sakatlıklardan uzak durarak, eğlenerek, keyif alınarak spor yapılması amaçlanmaktadır.

Müzik Kulübü

Gitar Eğitimi; Öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama, yaratıcılık, psiko-motor kas gelişimleri desteklenerek, gitarın zorlu öğrenme sürecinde eğlenirken öğrenmenin ve erken bir başarı duygusunun gelişmesine yardımcı olacaktır.

Kendine güven ve disipline katkıda bulunmasının yanı sıra müzikle uğraşanlar analiz yeteneğine sahiptir. Bir şeyi analiz etme, onu bütün olarak yaratmaya çalışan küçük parçaları ve parçaları seçme becerisi, herhangi bir çalışma alanında son derece önemlidir. Öğrenciye zor matematik problemlerini veya fen denklemlerini analiz etmede daha iyi yardımcı olacağı için akademik hayat için de önemlidir.

Spor Kulübü

Spor kulüplerimizin amaçları beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü kılmak, kendi kendine güveninin gelişmesi ve kişiliğinin olgunlaşması sağlamaktır. Fiziksel olarak gelişmenin yani sıra ruhsal ve sosyal gelişmeyi olası kılar.

Spor kulüplerimiz;

·         Futbol

·         Futsal

·         Basketbol

·         Hentbol

·         Badminton

·         Jimnastik

·         Masa Tenisi

·         Voleybol

Görsel Sanatlar Kulübü

Görsel sanat ve resim sanat kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkânı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda görsel sanat ve resim kulübünde farklı malzemeleri kullanıp eğlenceli çalışmalar yapmaktayız. 

English Club

Yabancı diller kulübü öğrencilerin eğlenerek, oyunlar eşliğinde İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bir kulüptür. Öğrenciler bu kulüpte küçük dramlar yazıp derslerde canlandırarak İngilizceyi taklitlerle, hayal güçlerini kullanarak, yazma ve okuma becerilerini geliştirerek severek konuşurlar.

Kodlama Kulübü

Kodlama kulübünde öğrencilerimizin, teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olmaları, bilişim araçlarını doğru ve etkin kullanmaları, bilişim teknolojilerinin amaç değil araç olduğu algısının yaratılarak iyi birer bilişim okuryazarı olmaları amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, her seviyeye uygun olarak yapılan kodlama, robotik kodlama, mobil kodlama ve üç boyutlu çizim çalışmaları ile öğrencilerimizin analitik, algoritmik ve üç boyutlu düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Okulumuzda, üç boyutlu yazıcının da olduğu bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.

Kendi buldukları robotik fikirleri üretip hayata geçiren ve ardından bu fikri sunup pazarlamayı öğrenen öğrenciler gerçek hayat problemlerini uygulayarak çözmektedirler.

Yıl içinde yapılan çalışmalardan oluşan örnekler yıl sonunda yapılan geleneksel bilişim fuarımızda sergilenmektedir. Ayrıca dönem sonlarında kodlama yarışması ve veli-öğrenci etkinlikleri düzenlenmektedir.  

NOT: Kulüpler öğrencilerin istekleri doğrultusunda açılmaktadır.

 

Atatürk

Ansolon