Öğrenci Kulüpleri

Matematik Kulübü

Kulübün hedefleri bilimsel düşünmeyi geliştirdikçe çevreyi ve evreni anlama gücünü arttırma, bağımsız düşünebilme, karar verme ve öz düzenleme yapabilme, matematiği gerçek hayatta kullanabilme, matematik sevgi ve ilgisi oluşturmaktır. Sınıf içi ve sınıflar arası ekip çalışmaları yapılarak öğrenciler arası olumlu bağlılık yaratmak ve özgüven duygusunu aşılamak hedeflerimiz arasındadır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kulübünün öğretimdeki en önemli amacı, öğrenciye “toplumsal kişilik” kazandırmaktır. Yakından uzağa öğretim ilkesini merkeze alan kulübümüz yaptığı panolar ve çeşitli etkinliklerle tarihi ve kültürel unsurlarımıza doğal güzelliklerimize dikkat çekmekte tüm okul öğrencileri içinde farkındalık yaratmaktadır.

Hedeflerimiz;

●    Çok kültürlülük, dünya vatandaşlığı ve barışı, çevre, konularına duyarlı,

●    Estetik kaygılara sahip,

●    21. yüzyıl koşullarını ve gereklerini kavrayarak yakın ve uzak çevresinde gözlemlediği sorunlara duyarlı ve bu yönde eyleme geçebilecek potansiyele ve donanıma sahip,

●    İnsanlığın ortak üretimine saygılı,

●    Bilgi kirliliğine karşı duyarlı,

●    Sorumluluklarını bilen ve haklarını koruyan,

küresel bir dünyada kültürel farklılıkları olan öğrencilerimizi hayata hazırlamaktır.

Müzik Kulübü

Gitar Eğitimi; Öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama, yaratıcılık, psiko-motor kas gelişimleri desteklenerek, gitarın zorlu öğrenme sürecinde eğlenirken öğrenmenin ve erken bir başarı duygusunun gelişmesine yardımcı olacaktır.

Kendine güven ve disipline katkıda bulunmasının yanı sıra müzikle uğraşanlar analiz yeteneğine sahiptir. Bir şeyi analiz etme, onu bütün olarak yaratmaya çalışan küçük parçaları ve parçaları seçme becerisi, herhangi bir çalışma alanında son derece önemlidir. Öğrenciye zor matematik problemlerini veya fen denklemlerini analiz etmede daha iyi yardımcı olacağı için akademik hayat için de önemlidir.

Spor Kulübü

Spor kulüplerimizin amaçları beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü kılmak, kendi kendine güveninin gelişmesi ve kişiliğinin olgunlaşması sağlamaktır. Fiziksel olarak gelişmenin yani sıra ruhsal ve sosyal gelişmeyi olası kılar.

Spor kulüplerimiz;

·         Futbol

·         Futsal

·         Basketbol

·         Hentbol

·         Badminton

·         Jimnastik

·         Masa Tenisi

·         Voleybol

Görsel Sanatlar Kulübü

Görsel sanat ve resim sanat kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkânı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda görsel sanat ve resim kulübünde farklı malzemeleri kullanıp eğlenceli çalışmalar yapmaktayız. 

English Club

Yabancı diller kulübü öğrencilerin eğlenerek, oyunlar eşliğinde İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bir kulüptür. Öğrenciler bu kulüpte küçük dramlar yazıp derslerde canlandırarak İngilizceyi taklitlerle, hayal güçlerini kullanarak, yazma ve okuma becerilerini geliştirerek severek konuşurlar.

Kodlama Kulübü

Kodlama kulübünde öğrencilerimizin, teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olmaları, bilişim araçlarını doğru ve etkin kullanmaları, bilişim teknolojilerinin amaç değil araç olduğu algısının yaratılarak iyi birer bilişim okuryazarı olmaları amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, her seviyeye uygun olarak yapılan kodlama, robotik kodlama, mobil kodlama ve üç boyutlu çizim çalışmaları ile öğrencilerimizin analitik, algoritmik ve üç boyutlu düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Okulumuzda, üç boyutlu yazıcının da olduğu bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.

Kendi buldukları robotik fikirleri üretip hayata geçiren ve ardından bu fikri sunup pazarlamayı öğrenen öğrenciler gerçek hayat problemlerini uygulayarak çözmektedirler.

Yıl içinde yapılan çalışmalardan oluşan örnekler yıl sonunda yapılan geleneksel bilişim fuarımızda sergilenmektedir. Ayrıca dönem sonlarında kodlama yarışması ve veli-öğrenci etkinlikleri düzenlenmektedir.  

NOT: Kulüpler öğrencilerin istekleri doğrultusunda açılmaktadır.

 

Atatürk

Ansolon