Değerler Eğitimi

Değerler insan kişiliğinin ve onun toplumsal ilişkilerinin anlamlandırıcı ve kurucu öğesidir. Okulumuzda yürüttüğümüz değerler eğitimi çalışmaları ile öğrencilerimizin sevgi, saygı, dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk sahibi ve adaletli olma gibi değerlerin farkına varmalarını, yeni değerler üreterek benimsemelerini ve kişiliklerine mâl ederek davranışları ile sergilemelerini amaçlamaktayız.

Ansolon