Beden Eğitimi

Beden eğitimi etkinliğinde çocuklara, vücudunu uyumlu ve kontrollü bir şekilde, istediği amaca uygun olarak kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla onlara; gelişim özelliklerine uygun, merak ve heyecan uyandıracak çeşitli istasyon çalışmaları ve eğitsel oyunlar sunulur.
Okul öncesi dönemde yaptığımız sistemli ve programlı beden eğitimi çalışmalarında hedefimiz çocuklarımıza sağlıkla ilgili alışkanlıkları vermeyi, düzenli olmayı, iradesini kullanmayı ve iş birliği kazandıracak becerileri vermektir. Daha sonraki yaşamında spor yapma alışkanlığının temelleri bu eğitimle atılmış olacaktır. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte çocuklarımızın sportif aktiviteleri öğrenmesi grupla hareket etme ve kendi aralarındaki sosyal uyumu bozmadan rekabet edebilme yeteneğini kazanmasına ve mücadele duygusunun aşılanmasına da etki edecektir.
Beden Eğitimi etkinlikleri okulumuz spor salonu ve okul bahçesindeki oyun alanlarında uygulanmaktadır.
Atatürk

Ansolon