Müzik Eğitimi

Anaokulumuzdaki müzik etkinliklerimizin temel amacı; öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır. Müzik, dans, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan Orff yönteminin uygulandığı etkinliklerde, öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimleri yer almaktadır. Çeşitli Orff çalgıları, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Atatürk

Ansolon