Genel Bilgiler

TED Polatlı Koleji Ortaokulunda ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,

(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yükseköğrenime veya hem mesleğe hem yükseköğrenime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.

TED Polatlı Kolejinde Atatürk ilkelerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluk bilincine sahip, ruhen ve bedenen sağlıklı, paylaşımcı, kendine güvenen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızda öğrenilen dilin farklı alanları ve durumları, yapıları, öğrenme ve iletişim stratejileri yabancı dil müfredatımızın temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri temel ifadeleri, temel konuşma ortamlarında ve hedef dilde uygulayarak öğrenmeye çalışırlar. Yazma becerileri ise kademeli olarak geliştirilir. Ayrıca, kültürel farkındalık yaratmak, öğrencilerimizin öz değerlendirme yaparak kendi öğrenme süreçlerini tanımaları ve bu doğrultuda iyi bir dil çalışma alışkanlığı geliştirmeleri diğer hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Öğrencilerimiz lisede okuyacakları özgün edebi metinlere hazırlık çerçevesinde, Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde, yazılı ve sözlü sunumlarla, okuma, analiz etme ve orijinal metinleri kavrama becerilerini geliştirirler. Her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen online olanaklar da sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca yıl içinde hazırlandıkları, sınıf ve dil düzeylerine uygun, Cambridge ESOL (KET/PET) sınavlarına katılır ve İngilizce yeterliliklerini uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile belgelendirirler.

TED Polatlı Koleji öğrencileri bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler. Bireysel ve grup çalışmaları yaparak, yazılı ve sözlü sunumlar hazırlayarak, ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalara katılarak, akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme fırsatı bulurlar.
Atatürk

Ansolon