Genel Bilgiler

     Çocuklar bugünün yarını , yarının umududur….
     TED Polatlı Koleji Özel Anaokulu olarak yarınımıza önem veriyoruz.

     Çocuğun Dünyaya gözlerini açtığından ilkokula kadar geçirdiği süreç, onun ileriki yaşamında önemli yere sahip olduğu, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişiminin çok büyük ölçüde tamamladığı kişiliğinin oluştuğu ve çocuğun sürekli olarak değiştiği bir dönemdir.Öğrenmenin en açık olduğu 3-6 yaş okul öncesi dönemde, çocuklar hem ilköğretime hazırlanırken, hem zihinsel hem de duygusal olarak gelişmektedirler. Ayrıca bu dönemde çocuklar paylaşmayı, grup içerisinde bireysel olarak var olmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler.
     TED Polatlı Koleji Özel Anaokulu olarak alanında uzman öğretmenlerle birlikte; hissederek, görerek, dokunarak, yaparak-yaşayarak, özgür iradeleriyle öğrenme sağlamayı amaçlamaktayız.
     Her Çocuk Özeldir İlkesini ön planda tutup, bireysel farklılıkları dikkate almaktayız. Yaratıcı düşünmeyi destekleyen, neden-sonuç ilişkilerini kullanarak karar verme becerisini geliştiren bir yaklaşım kullanmaktayız.
     Anaokulumuzda çocuklarımızın farklı alanlarda gelişimi bir bütün olarak ele alınmaktadır. Farklı yöntem, teknik ve zengin materyaller ile oluşturulan eğitim ortamları nitelik ve kalite yönünden modern eğitim gereksinimlerini karşılayacak özelliktedir. Çocuklarımızın beyin gelişiminin en hızlı olduğu 3 yaş itibari ile hayata hazırlamaya başlıyoruz ve onların duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaç ediniyoruz.
Atatürk

Ansolon