Genel Bilgiler

TED Okullarında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Programları esas alınır. Okul öncesi kademesinde ayrıca TED Okullarına özgü hazırlanmış olan; gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin gelişim alanlarındaki kazanımlarını bir üst basamağa çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefleyen “TED Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır.

Bu program, “MEB Okul Öncesi Eğitim Programı”, “Aktif Öğrenme Modeli”, “Reggio Emilio”, “Open Education”, “High Scope” ve “Montessori” modellerinden faydalanarak TED Bilim Kurulu’nun denetiminde “Karma Model” olarak hazırlanmıştır. Esneklik ilkesini benimseyen, yeniliklere açık, yaratıcı düşünmeyi destekleyen, problem çözme becerilerine dayanan, neden – sonuç ilişkilerini kullanarak karar verme becerisini geliştiren bir yaklaşım kullanılmaktadır.

TED Polatlı Kolejimizde, TED Okul Öncesi Programındaki kazanımlar doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, öğrencinin aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır.

Anaokulumuz, öğrencilerin bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, duygusal ve zihinsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamayı ayrıca onları duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır.

Ansolon