Branş Dersleri

Yalnızca akademik başarıya odaklı değil, sosyal, sanatla barışık, yaratıcı, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuzda öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartacak, geliştirecek resim, heykel, dans, müzik, tiyatro vb. her türlü faaliyeti desteklemektedir.

TED Polatlı Kolejimizde İngilizce dersleri öğretmenlerin öğrencilere iletişim kurmak için çeşitli özgün ve öğrenci odaklı fırsatlar ve nedenler sunabilmesine olanak tanıyacak şekilde planlanmakta ve işlevsel hedefler içermektedir. Her derste olduğu gibi İngilizce dersinde de her öğrencinin farklı ihtiyaç ve becerileri olduğu göz önüne alınmakta ve sınıf içi ders faaliyetleri bu etkenlere göre şekillendirilmektedir.

Öğrencilerimizin uluslararası edebi, akademik ve mesleki kaynakları takip edebilmeleri, diğer kültür ve yaşam biçimlerini tanımaları, küresel anlamda iletişim kurabilmeleri, farklı olana anlayış ve hoşgörü geliştirmeleri, yabancı dil programımızın amaçları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda programımızda, konuşma ve yazmada kullanılan kavramların öğrenilmesi, hayata geçirilmesi ve dil öğretiminde anlamsal ve etkileşimsel çalışmalar ön plana çıkarılmıştır.

İletişimsel Yaklaşım çerçevesinde uygulanan İngilizce öğretim programımız kapsamında öğrenci için anlamlı olan sözlü ve yazılı iletişim etkinliklerine ağırlık verilir. Öğretim, öğrenci merkezlidir. Okulumuzda yabancı dili sunarken işlevsel bir yaklaşım sergilenir ve öğretim etkinlikleri daha çok karşılıklı konuşma, grup çalışması, benzetim (simülasyon), sorun çözme ve eğitsel oyunlara dayanır. Her ifadenin önerme bildiren ve iletişimsel anlamları (işlevi) olması gerektiği inancıyla ders etkinliklerimiz planlanır.
Atatürk

Ansolon