Genel Bilgiler

     TED Polatlı Koleji Vakfı Özel İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Türk Eğitim Derneğinin misyon ve vizyonunda belirtildiği gibi Atatürkçü düşünceye sahip, gelişim özelliklerine uygun etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme, akıl yürütme, yaratıcılık ve problem çözme becerisine sahip, bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilen, bilgiye ulaşabilen ve ulaştığı bilgiyi yorumlayabilen, bilgi teknolojilerini etkili kullanabilen, çevreye ve canlılara karşı duyarlı, aldığı sorumluluğu yerine getiren, hak ve özgürlüklere saygılı, ortak değerlerimize uyum gösteren, küreselleşen dünyadaki kültürel çeşitlilik bilinci ile farklılıklara saygı duyan ve uyum sağlayan, İngilizce’yi yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilecek yetkinlikte, spor ve sanat kültürünü benimsemiş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

     TED Polatlı Kolejinde dersler saat 08:30’da başlar ve 16.20’de biter. Haftalık 45 saatlik bir programla yürütülen dersler Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatında yer alan zorunlu derslere ek olarak haftada 10 saatlik İngilizce dersi Türk ve yabancı öğretmenlerle yapılmaktadır , ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Almanca (4.sınıflar) dersi ayrıca Satranç, Stem, Bilişim ve Robotik Kodlama ve Kulüp derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin farklı yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan ve onları geleceğe hazırlamakta önemli rol oynayan sosyal becerilerinin gelişmesi için her düzeyde çeşitli sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmekte ve her öğrencinin bu etkinliklerden en az bir tanesine katılımı sağlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon