Genel Bilgiler

TED Okulları, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

TED Polatlı Kolejimizde; eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizceyi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin İngilizce dilini özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak, programlar geliştirilmektedir. Dil eğitiminde temel amacımız hedef dille ilgili çocuklarımızda sevgi, istek ve merak uyandırmaktır. Erken yaş grubu öğrencilerimiz ve ilkokul 1, 2, 3. sınıflarımızda dil eğitiminde sözel becerilerin geliştirilmesi esastır.

Yabancı dil eğitiminin eğitim sisteminin bütününde sürekli devam eden ve birbirini tamamlayan bir süreç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Erken yaşlarda başlanan yabancı dil öğretimi, hedef dilde dil bilgisel yeterlilik, farklı yabancı diller ve kültürel farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, erken yaşlardan itibaren başlanan yabancı dil eğitimi yaşam boyu öğrenmenin bir köşe taşı olarak değerlendirilmektedir.

Öğrenme, öğrenenin, çevresindeki dünyayı algılayış tarzını geliştirdiği ve yenilediği bir süreçtir. Yabancı bir dil öğrenirken öğrenciler, aynı zamanda sorun çözme ve konulara düşünsel yaklaşım becerisini de kazanırlar ve farklı kültürlere karşı hoşgörü ve saygı duygusu geliştirirler. Öğrencilerin, kelime dağarcıkları zenginleşir ve kendini ifade etme yetenekleri gelişir.

TED Polatlı Koleji İlkokul öğrencileri yıl içerisinde hazırlandıkları sınıf ve dil düzeylerine uygun Cambridge ESOL Young Learners (Starters, Movers, Flyers) sınavlarına katılırlar ve İngilizce yeterliliklerini uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile belgelendirirler. İlkokul kademesinin bitiminde öğrencilerimiz A1+ seviyesine ulaşacaktırlar.

Ansolon