Türkçe

Dil bireyin tüm akademik yaşantısını biçimlendiren bir olgudur. Çağdaş toplum, çağdaş birey olabilme sürecindeki değişimlere ayak uydurabilmek etkili iletişim becerilerini kazanabilmeye bağlıdır. Bu nedenle Türkçenin konuşulan ve yazılan biçimleriyle öğrencilere kazandırılması gerekmektedir.
Birey, toplum ve ulus olarak birbirimizle etkileşmekte, pek çok konuda dünya görüşlerimizi, deneyimlerimizi paylaşmakta, tartışmaktayız. Tüm bu bilgi alış verişini dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak sınıflandırılan dört temel beceri alanı aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Doğal olarak bu becerileri edindiğimiz oranda çağdaşlaşma sürecine ayak uydurabiliriz. Biz de Ted Polatlı Koleji Türkçe zümresi olarak öğrencilerimizin bu beceri alanlarında yetkinliğe ulaşmasını, Türkçenin anlatım olanaklarını dil evrenine uygun olarak kusursuz kullanmasını amaç edindik.
Türkçe dersinde öğrencilerimizin ana dillerini ulusal değerleri doğrultusunda tanımaları, geliştirmeleri, benimsemeleri, doğru ve bilinçli kullanmaları, estetik duygularını ön plana çıkarmaları, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları hedeflenmektedir.
Öğrencilerimizin araştırıcı, kaynaklara ulaşmayı bilen, dilini etkili kullanan, zevkle okuyan ve okuduğunu doğru yorumlayan, yorumladıklarını hayatilik ilkesi doğrultusunda gerçek hayatta kullanabilen, iyi yazabilen, kendini en iyi şekilde ifade eden bireyler olmalarını sağlamak amacıyla derslerimiz öğretmenlerimizin de koordineli çalışmalarıyla sürdürülmektedir.
Türkçe öğretiminde öğrencilerimizin fizyolojik, psikolojik özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını, yeteneklerini göz önünde bulundurarak, onların seviyesine inerek, onları kavram karmaşalarından uzak tutarak, öğretilenlerin teoride kalmadığı, ezberci mantıktan uzak bir anlayış sergilenmektedir.
Atatürk

Ansolon