Sosyal Bilgiler

TED Polatlı Koleji’nde Sosyal bilgiler dersi, öğrencilerimizin hayat hakkındaki görüşlerini şekillendirmeleri ve onların doğaya ve insana karşı yapıcı davranışlar geliştirmeleri yönünden oldukça önemlidir.
Öğrencilerimizin dersi severek öğrenmeleri için öğrencinin merkeze alındığı ve aktif katılımını sağlayabilen, öğrenciye değer veren ve bilginin yaşamla bütünleştirilerek anlamlı hale getirildiği bir öğrenme ve öğretme ortamı sağlamaktayız. Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimiz; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ülkesini ve milletini tanıyan ve seven, kendine ve çevresine saygılı, doğayı seven ve koruyan, özgüveni yüksek, kendini ifade edebilen öğrenciler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz yaptığımız uygulamalarla yaparak, yaşayarak ve yerinde gözlemleyerek öğrenmektedirler. Bu durum akademik başarımızın da oldukça yüksek olmasına neden olmuştur.
Atatürk

Ansolon