Matematik

“Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir.” (Galileo)
Matematik kavram ve ilkeleri doğası gereği soyut kavramlardan oluşmaktadır. Çocukların gelişim aşamaları göz önüne alındığında soyut kavramların anlaşılmasının zor olduğu için matematik derslerinde günlük yaşam örneklerinden yola çıkarak nesneler, araç-gereçler ve modellemeler kullanılarak kalıcı ve somut öğrenmeler sağlanır. Matematik bölümümüzün hedefleri bilimsel düşünmeyi geliştirdikçe çevreyi ve evreni anlama gücünü arttırma,bağımsız düşünebilme,karar verme ve öz düzenleme yapabilme, matematiği gerçek hayatta kullanabilme, matematik sevgi ve ilgisi oluşturmaktır. Sınıf içi ve sınıflar arası ekip çalışmaları yapılarak öğrenciler arası olumlu bağlılık yaratmak ve özgüven duygusunu aşılamak hedeflerimiz arasındadır.
Çabuk öğrenmede günümüzün öne çıkan metodu “Akıl Oyunları”’dır. Akıl Oyunları zihni açan,aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran bir öğrenme biçimidir. Bundan yola çıkarak öğrencilerimize yıl içerisinde akıl oyunları sınıfımızda akıl oyunları tanıtılarak oyunlar öğretilir. Bu oyunlar hem düşünme becerisini geliştirirken hem de öğrenciler arası iletişim gücünün artmasına katkıda bulunur. Mekanik oyunlar ise psikomotor gelişimlerine büyük katkı sağlar. Yıl içerisinde yapılan çalışmalar doğrultusunda Türk Beyin Takımının düzenlemiş olduğu yarışmalara katılmak matematik bölümümüzün hedefleri arasındadır.
Atatürk

Ansolon