Beden Eğitimi

Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Beden Eğitimi bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir.
Beden eğitimi dersinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerileri ve bilgileri kazandırılması hedeflenmektedir. Hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir.
Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır. Derslerimizde, gözlemlediğimiz öğrencilerimiz, yetenek ve ilgilerine göre değerlendirilerek okul takımlarımızda yer almaktadırlar. Öğrencilerimizi, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak görmek en büyük hedefimizdir.
PROGRAM
Konu Başlıkları:
• Fiziksel Ölçüm Testleri
• Atletizm
• Basketbol
• Jimnastik
• İlk Yardım
• Hentbol
• Badminton
• Voleybol
• Futbol
• Masa Tenisi
• Eğitsel Oyunlar
Atatürk

Ansolon