Öğrenci Kulüpleri

Bilim, Çevre, Fen Kulübü

Bilim fen teknoloji kulübümüz aracılığı ile bilim alanında gençler yetiştirip; öğrencilerimize bu alanda özgün üretimler yapabileceklerine ilişkin öz güven kazandırmak, tarih içerisinde yer almış bilim insanlarının yaptıkları keşif hikâyelerini ile bilgilenmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin bilime olan istek ve kabiliyetlerini geliştirmek ile birlikte öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatta nasıl kullanacağımızı bağlantısını sağlamak hedeflenmektedir.

Kültür ve Edebiyat Kulübü

Kültür ve Edebiyat Kulübü,  TED Polatlı Kolejinde okumaktan ve yazmaktan zevk alan kişilerin bir araya geldiği kulüptür. Yazılı kültürün her türüyle ilgilenir.

Okunanlar üzerinde düşüncelerin üretildiği, paylaşıldığı sıcak bir ortam yaratmayı hedefleyen bu kulüp, katılımcılarının ufuklarını genişletmek ve yaşamla edebiyat arasında güzel bir iletişim kurmayı amaçlar. Niteliksel olarak gelişmeyi ve ilerlemeyi hedefleyen kulüp her yıl yeni ve farklı etkinliklerle yoluna devam etmeyi sürdürecektir.

Akıl Oyunları Kulübü

Sınıf içi ve sınıflar arası ekip çalışmaları yapılarak öğrenciler arası olumlu bağlılık yaratmak ve özgüven duygusunu aşılamak hedeflerimiz arasındadır.

Çabuk öğrenmede günümüzün öne çıkan metodu “Akıl Oyunları”dır. Akıl Oyunları zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran bir öğrenme biçimidir.

Bu oyunlar hem düşünme becerisini geliştirirken hem de öğrenciler arası iletişim gücünün artmasına katkıda bulunur.

MUN Kulübü

MUN Kulübü, gündelik İngilizce konuşmayı sağlayan bir kulüptür.

MUN (Modal United Nations) Birleşmiş Milletler Modeli anlamına gelir. Bu model sayesinde öğrenciler farklı günlük konuları konuşma fırsatına erişiyorlar. Farklı roller içerisinde sorumluluklar üstleniyorlar ve nihayetinde bu sorumlulukları ve rollerinin gerektirdiği vazifeleri birbirleriyle tartışıyorlar. Başka bir değişle MUN Kulübü öğrencilere bir simülasyon ortamı sağlıyor. Bu simülasyon ortamında öğrenciler Büyükelçi gibi rollerle en başta iletişim yeteneği olmak üzere, liderlik, hoşgörü, dayanışma ve barış gibi konularda bilgi edinmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda öğrencilerin kişilik ve fikirsel gelişimlerine katkıda bulunmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok konudaki düşüncelerini, aldığı kararları, kişisel özelliklerini araştırmak, incelemek, yorum yapmak, günümüze yansımalarını değerlendirmek ve Atatürkçü düşünce sistemini anlayıp, yaşatabilmektir.

TED Aidiyet Kulübü

Türk Eğitim Derneği’nin ve Okulumuzun kuruluş amacı, misyon ve vizyonunu başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza aktarmak, aidiyet duygularını geliştirmek, okulumuzun tarihini, temsil ettiğimiz değerleri, kurucumuz Büyük Önder Atatürk’e duyduğumuz bağlılık ve sevgimizi ifade etmek, TED Polatlı Koleji’nin eğitim-öğretim verilen bir mekandan öte, paylaşılan ortak bir geçmiş, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek olarak algılanmasını ve yaşanmasını sağlamak amacıyla tüm sınıf düzeylerinde gerçekleştirilen “Aidiyet” çalışmalarını yapmayı hedeflenmektedir.

Müzik Kulübü

Gitar Eğitimi; Öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama, yaratıcılık, psiko-motor kas gelişimleri desteklenerek, gitarın zorlu öğrenme sürecinde eğlenirken öğrenmenin ve erken bir başarı duygusunun gelişmesine yardımcı olacaktır.

Kendine güven ve disipline katkıda bulunmasının yanı sıra müzikle uğraşanlar analiz yeteneğine sahiptir. Bir şeyi analiz etme, onu bütün olarak yaratmaya çalışan küçük parçaları ve parçaları seçme becerisi, herhangi bir çalışma alanında son derece önemlidir. Öğrenciye zor matematik problemlerini veya fen denklemlerini analiz etmede daha iyi yardımcı olacağı için akademik hayat için de önemlidir.

Spor Kulübü

Spor kulüplerimizin amaçları beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü kılmak, kendi kendine güveninin gelişmesi ve kişiliğinin olgunlaşması sağlamaktır. Fiziksel olarak gelişmenin yani sıra ruhsal ve sosyal gelişmeyi olası kılar.

Spor kulüplerimiz;

·         Futbol

·         Futsal

·         Basketbol

·         Hentbol

·         Badminton

·         Jimnastik

·         Masa Tenisi

·         Voleybol

Görsel Sanatlar Kulübü

Görsel sanat ve resim sanat kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkânı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda görsel sanat ve resim kulübünde farklı malzemeleri kullanıp eğlenceli çalışmalar yapmaktayız. 

English Club

Yabancı diller kulübü öğrencilerin eğlenerek, oyunlar eşliğinde İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bir kulüptür. Öğrenciler bu kulüpte küçük dramlar yazıp derslerde canlandırarak İngilizceyi taklitlerle, hayal güçlerini kullanarak, yazma ve okuma becerilerini geliştirerek severek konuşurlar.

Kodlama Kulübü

Kodlama kulübünde öğrencilerimizin, teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olmaları, bilişim araçlarını doğru ve etkin kullanmaları, bilişim teknolojilerinin amaç değil araç olduğu algısının yaratılarak iyi birer bilişim okuryazarı olmaları amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, her seviyeye uygun olarak yapılan kodlama, robotik kodlama, mobil kodlama ve üç boyutlu çizim çalışmaları ile öğrencilerimizin analitik, algoritmik ve üç boyutlu düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Okulumuzda, üç boyutlu yazıcının da olduğu bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.

Kendi buldukları robotik fikirleri üretip hayata geçiren ve ardından bu fikri sunup pazarlamayı öğrenen öğrenciler gerçek hayat problemlerini uygulayarak çözmektedirler.

Yıl içinde yapılan çalışmalardan oluşan örnekler yıl sonunda yapılan geleneksel bilişim fuarımızda sergilenmektedir. Ayrıca dönem sonlarında kodlama yarışması ve veli-öğrenci etkinlikleri düzenlenmektedir.  

NOT: Kulüpler öğrencilerin istekleri doğrultusunda açılmaktadır.

 

Atatürk

Ansolon