PROJELERİMİZ

INTERMUSE
Proje fikri müzelerin kültürler arası eğitim için değerli kaynakları temsil etmesine rağmen, özellikle lise öğrencileri için öğrenmeyi teşvik etmek için yenilikçi metodolojilerinin geliştirilmesi ihtiyacına dayanmaktadır. Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Belçika işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Proje, öğrencilerin okul ve müze işbirliği çerçevesinde bilgisayar oyunu dizayn etme çalışmalarına dahil edilerek kültürler arası öğrenme ve onların hassas ve karmaşık konular üzerindeki değerlendirmelere aktif olarak katılımlarını ve aynı zamanda farklı dilleri öğrenme isteklerinin arttırılmasını hedeflemektedir.
Bu maksatla, aşağıdaki adımlar ile yenilikçi öğretmenler ve müze uzmanları tarafından desteklenen öğrenciler, yerel müzenin sağladığı kaynaklar temelinde interaktif bir bilgisayar oyunu dizayn ederler oyunları birbirleriyle değiştirerek ortaklar tarafından geliştirilen oyunları çözmeye çalışırlar bir dizi video konferans aracılığıyla etkileşime geçerler her sınıf tüm tecrübeden edindikleri öğrenme çıktılarını değerlendirir.
Gençler bu sürece dahil edilerek, İngilizce öğrenmeye (oyunlar İngilizce olacaktır), teknoloji kullanım becerilerinin geliştirmeye, yaratıcılıklarını ifade etmeye teşvik edilirken, kültürel çeşitlilik ve kültürler arası diyalog hakkında daha fazla öğrenme ve değerlendirme yapma imkanı bulacaklardır. Gençler tarafından üretilen DVD'ler ile öğretmenler için metodolojik açıklamaları içeren bir DVD tüm Avrupa'ya dağıtılacaktır.