SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

TED POLATLI KOLEJİNDE Sosyal Bilimler Eğitimi gençliği hayata hazırlamak olan eğitimin amacı sosyal bilimler derslerinde daha da ön plana çıkmaktadır. TED Polatlı Kolejinde işlenen Sosyal Bilimler derslerinin temelinde, insani özelliklerle donatılmış, özgüven duyguları gelişmiş, yurtta ve dünyada neler olduğunun farkında olan ve kendini bu durumlara karşı her yönden donatmış bireyler yetiştirmek yatmaktadır. Bu nedenle derslerimizde;

  • Yaşadığı çevreye duyarlı,
  • Çevresindeki olaylar hakkında neden sonuç ilişkileri kurabilen,
  • Düşünen ve sorgulayan,
  • İnsan hak ve özgürlüklerine duyarlı,
  • Milli ve kültürel değerlerine sahip çıkan,
  • Demokrasiyi içselleştirmiş,
  • Cumhuriyetin kazanımlarını özümsemiş bireyler yetiştirmek gibi hedeflere yönelik eğitim hizmetleri verilmektedir.
Bu hedeflere ulaşmada başlıca kılavuzumuz Atatürkçü düşüncenin  dayandığı akıl, bilim ve laik esaslardır. Okulumuzda tarih derslerinde sıkılmadan, eğlenerek öğrenmeyi gerçekleştirme hedefli etkinlikler yapılır. Yerinde ders etkinliği ile Kurtuluş Savaşının geçtiği mekanlar gezilir ve konular yerinde, bir nevi yaşanarak işlenir. Atatürk devrim ve ilkelerine sahip çıkan, yorum yeteneği kazanmış, Cumhuriyetin temellerine bağlı kuşaklar yetiştirmek önceliğimizdir. Okulumuz öğrencileri Coğrafya derslerinde, yaşadıkları çevreden başlayıp ülkemiz ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri kazanırlar. Bu kapsamda öğrencilerimizin görsel materyalleri yorumlama, karar verme, bağlantı kurma, analiz ve sentez yapabilme yetenekleri gelişir. Ayrıca öğrenciler, bilgi ve teknolojinin nimetlerini kullanma becerilerini de geliştirme, geniş kapsamlı bir donanıma sahip olma fırsatını yakalarlar.
Sosyal bilimler zümresi olarak geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerimizden örnekler:
Her yıl 9. sınıf öğrencileri ile Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirdiğimiz Anıtkabir ziyareti ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi.
Her yıl 11. sınıf öğrencileri ile MSB Arşiv Müdürlüğü Müzesi gezisi.
Her yıl Mayıs ayı içerisinde 11. sınıf öğrencileri ile Sakarya Savaşı’nın yapıldığı Duatepe, Kartaltepe, Sakarya Şehitliği, Alagöz Karargah Müzesi ve TCDD Malıköy Atatürk Müzesi gezilerek mekanda ders işlenmektedir.
Huzurevi Ziyaretimiz