TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

TED Polatlı Koleji Özel Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi olarak ana hedeflerimiz;

  • Öğrencilerin, dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini etkili biçimde anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen, sorumluluk üstlenen, girişimci, çevresiyle uyumlu; olay, durum ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık hâline getirmiş, estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
  • Anadilini, yabancı dillerin etkisinden uzak; doğru, güzel ve etkili kullanmanın önemini kavratmak,
  •  “Bağımsız, özgün, eleştirel ve açık düşünen” birey olmaya katkıda bulunulması hedeflenir, bu nedenle ezberlemek için ansiklopedik bilgiler verilmez; derslerde etkin, üretken ve paylaşımcı olunması beklenir. Dolayısıyla istenecek hazırlıkların zamanında yapılması gerekmektedir. Okunmayan bir yapıt hakkında yorum yapılamayacağı, bilgi sahibi olunmaksızın düşünce üretilemeyeceği ve derslerde etkin olunamayacağı unutulmamalıdır.
  • Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini ve genel özelliklerini kavrayan öğrencilerin dil sevgisi ve bilinci kazanmaları; dilimizi doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak,
  • Türk Edebiyatı dersi bilimler ve disiplinler arası ilişkilendirmeyi zorunlu kılar. Bu ders, “resim, heykel, müzik, drama, felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih, sanat tarihi gibi alanlara; “tanımlama, açıklama, tartışma, yorumlama, örnekleme, soru-yanıt, oyunlaştırma, resimleme” gibi “bilişsel, duyuşsal ve devinimsel” yöntemlere uzanan geniş bir çerçevenin dersi olarak düşünülmelidir. Bu bilgiler arasında bağlantılar kurulmalıdır.
 

Okul dışındaki yaşamda da sanatın her alanı ile ilgili olunması dersin temel amaçlarını destekleyecektir. Tiyatro, sinema, sergi ve konserlere gidilerek izlenen sanatsal etkinliklerin çeşitli boyutlarının çevreyle paylaşılması önemlidir. Konferans, seminer, panel gibi etkinlikler de izlenmelidir. ( Bu yaklaşım, “okuma, dinleme, anlama, yazma, konuşma, görme, duyma, duyumsama, düşünme, yorumlama, anlatma” becerilerini de geliştirerek yaşamını zenginleştirecektir.) 
Bu genel amaçların sağlanmasının yanında TED Polatlı Koleji’nde Türk Edebiyatı ve Dil-Anlatım dersleri ile özel olarak;
  • Öğrencilerin güncel sorunları takip etmelerinin sağlanması, öğrencilerin güncel yayınları okumasının sağlanması, öğrencilerde kitap okuma kültürü geliştirerek böylelikle iyi okurlar yetiştirerek, öğrencilerin her dönem en az 4 kitap okutmalarını sağlamak.
  • Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlamak ve öğrencilerde çeşitli konularda duyarlık kazandırmak amacıyla gezilerin düzenlenmesi ( Tiyatro gezisi, şiir dinletisi katılımı, konferans katılımları, kütüphane gezileri, vb.) Bu bağlamda Yunus Emre - Nasrettin Hoca ve Konya Mevlana Müzesi’ne gezi düzenlemek. Ayrıca öğrencilerimizi yılda en az 2 kez Devlet Tiyatrolarına götürmek.
  • TED misyonu ve vizyonu çerçevesinde topluma yararlı bireyler yetiştirmek, böylelikle TED Polatlı Koleji’ni etkili bir eğitim öğretim yeri haline getirmek, bireysel başarılarla kurumsal ve toplumsal başarılara ulaşmak.