FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FİZİK:
Fizik doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme işidir.              
Modellerden yararlanarak her şeyin nasıl çalıştığını anlarken, merak etmek, hayal etmek ve tahminlerde bulunmak yeniliklere ulaşmayı sağlar ve algılamayı hızlandırır. Fizik, algılanabildiğinde ve yorumlanabildiğinde kolaylaşır.
Amacımız,  bilgileri sorgulayıp yorumlayabilen; problem çözümlerine bilimsel yöntemlerle yaklaşıp bu becerilerini günlük hayatlarına taşıyabilen; görüş açısı geniş, bilimin ışığında düşünen bireyler yetiştirmektir.

Fizik derslerinde, öğrencilere verilen ödev ve sorumlulukların iki amacı vardır:
. Öğrenciler okul sonrasındaki yaşantılarında, planlamasını kendilerinin yapacakları bir sorumluluk alanı oluşturma becerisi edinebilmeleri; 
. Okul sürecinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi, kalıcı olmasının sağlanması ve başka disiplinlere aktarımının gerçekleşmesi.
Performans görevleri,öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak için çok olumlu  etki sağlamaktadır. Kendi yaptıkları ürünleri  ve projeleri arkadaşları ile zevkle paylaşmışlardır.


KİMYA:
Maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini ve diğer maddelerle etkileşimlerini inceleyen kimya bilimi 9. sınıftan 12. sınıfa kadar işlenmektedir. Maddede meydana gelen pek çok değişim mikro alem diyebileceğimiz gözle görünmeyen bir boyutta gerçekleştiği için derslerde özellikle simülasyonlardan çok faydalanılmaktadır.Uygulamalı bir ders olan kimya ile ilgili deneyler zamanın elverdiği ölçüde öğrencilerle birlikte yapılmaktadır. Ayrıca ileri düzey teknolojik enstrüman gerektiren ve lise kimya laboratuarında bulunmayan kimyasallarla yapılan öğretici ve eğlendirici pek çok deney videosu öğretim yılı boyunca laboratuarımızda kurulu olan mültimedya donanım sayesinde öğrencilerimize izletilmekte ve bu deneyler hakkında fikir alış verişinde bulunulmaktadır.Öğrencilerimizin derste işlenilenleri pekiştirmeleri amacıyla kendilerine verilen boşluk doldurma ve doğru-yanlış gibi alıştırmalara ek olarak hem ortak kullanılan üniversiteye hazırlık kaynaklarından hem de diğer kaynaklardan pek çok test sorusu çözümü öğretim yılı boyunca derslerde yapılmaktadır.Bunlara ek olarak farklı sınıflarda zümre panosuna içerik hazırlama, bilimsel yazı özetleri çıkarma ve sunu hazırlama gibi ödevlerle öğretim çalışmaları zenginleştirilmektedir.

BİYOLOJİ:
Biyoloji derslerinde müfredat ile bağlantılı olarak deneyler, gözlemler, araştırmalar, bilgisayar animasyonları, sunumlar, afişler yapılarak öğrencilerin derse ilgilerinin canlı tutulması hedeflenmektedir.Biyoloji dersi ile, öğrenciler insan vücudunu, sistemleri ve sistemlerin görevlerini genel vücut sağlığıyla ilişkilendirerek öğrenmektedirler .
Öğrencilerimiz, içinde bulundukları çevreyi tanıyıp, inceleyip insanların çevreye etkilerini araştırmaktadırlar.Biyoloji dersi denilince ilk akla gelen mikroskop, derslerimizde sıksık kullanılmaktadır.
Mikroskopla yapılan incelemeler öğrencilerimizi bambaşka görüntülerin içine götürmektedir. Biyolojik çeşitlilik, atıklar, su ve enerji konularında düzenlenen ulusal ve uluslar arası proje ve yarışmalara katılımlar desteklenmektedir.
KİMYA:
Maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini ve diğer maddelerle etkileşimlerini inceleyen kimya bilimi 9. sınıftan 12. sınıfa kadar işlenmektedir. Maddede meydana gelen pek çok değişim mikro alem diyebileceğimiz gözle görünmeyen bir boyutta gerçekleştiği için derslerde özellikle simülasyonlardan çok faydalanılmaktadır.Uygulamalı bir ders olan kimya ile ilgili deneyler zamanın elverdiği ölçüde öğrencilerle birlikte yapılmaktadır. Ayrıca ileri düzey teknolojik enstrüman gerektiren ve lise kimya laboratuarında bulunmayan kimyasallarla yapılan öğretici ve eğlendirici pek çok deney videosu öğretim yılı boyunca laboratuarımızda kurulu olan mültimedya donanım sayesinde öğrencilerimize izletilmekte ve bu deneyler hakkında fikir alış verişinde bulunulmaktadır.Öğrencilerimizin derste işlenilenleri pekiştirmeleri amacıyla kendilerine verilen boşluk doldurma ve doğru-yanlış gibi alıştırmalara ek olarak hem ortak kullanılan üniversiteye hazırlık kaynaklarından hem de diğer kaynaklardan pek çok test sorusu çözümü öğretim yılı boyunca derslerde yapılmaktadır.Bunlara ek olarak farklı sınıflarda zümre panosuna içerik hazırlama, bilimsel yazı özetleri çıkarma ve sunu hazırlama gibi ödevlerle öğretim çalışmaları zenginleştirilmektedir.

BİYOLOJİ:
Biyoloji derslerinde müfredat ile bağlantılı olarak deneyler, gözlemler, araştırmalar, bilgisayar animasyonları, sunumlar, afişler yapılarak öğrencilerin derse ilgilerinin canlı tutulması hedeflenmektedir.Biyoloji dersi ile, öğrenciler insan vücudunu, sistemleri ve sistemlerin görevlerini genel vücut sağlığıyla ilişkilendirerek öğrenmektedirler .
Öğrencilerimiz, içinde bulundukları çevreyi tanıyıp, inceleyip insanların çevreye etkilerini araştırmaktadırlar.Biyoloji dersi denilince ilk akla gelen mikroskop, derslerimizde sıksık kullanılmaktadır.
Mikroskopla yapılan incelemeler öğrencilerimizi bambaşka görüntülerin içine götürmektedir. Biyolojik çeşitlilik, atıklar, su ve enerji konularında düzenlenen ulusal ve uluslar arası proje ve yarışmalara katılımlar desteklenmektedir.