UYGULAMALI BİLİMLER BÖLÜMÜ

UYGULAMALI BİLİMLER BÖLÜMÜ

UYGULAMALI BİLİMLER;

BEDEN EĞİTİMİ

"Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim."
                                                                                                           MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Beden Eğitimi bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir.
Beden eğitimi dersinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerileri ve bilgileri kazandırılması hedeflenmektedir. Hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir.
Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler  aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır. Derslerimizde, gözlemlediğimiz öğrencilerimiz, yetenek ve ilgilerine göre değerlendirilerek okul takımlarımızda yer almaktadırlar. Öğrencilerimizi, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak görmek en büyük hedefimizdir.

PROGRAM

Konu Başlıkları:
 
 • Fiziksel Ölçüm Testleri 
 • Atletizm 
 • Basketbol
 • Jimnastik 
 • İlk Yardım 
 • Hentbol 
 • Badminton 
 • Voleybol
 • Futbol 
 • Masa Tenisi  
 • Badminton
 • Eğitsel Oyunlar

MÜZİK

Yeni eğitim sisteminde müzik eğitimi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun belirlediği genel amaçları ilke kabul ederek, Dinleme-Söyleme-Çalma, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık ve Müzik Kültürü öğrenme alanları altında, öğrenci merkezli çağcıl eğitim anlayışıyla bireylerin aşağıdaki hedefler doğrultusunda kazanımlar edinmesini amaçlamaktadır.

 • Müziği anlayarak dinleyen, bilinçli, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek.
 • Söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayarak kuramsal müzik bilgileri ile öğrencilerin müziği bilgi düzeyine aktarmalarına yardımcı olmak.
 • Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen müziksel donanıma sahip bireyler yetiştirmek.
 • Müzik yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak.
 • Ulusal ve uluslararası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel ve tarihsel perspektif kazandırmak.
 • Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, problem çözme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, müziksel algılama ve bilgilenme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme, müzik okuryazarlığı edinebilme, estetik duyarlığa sahip olma.
Müzik bir “İfade Sanatı” olarak kabul edilmektedir. İyi veya kötü sahip olduğumuz her türlü duygumuzu, içinde olduğumuz her türlü durumu müzik ile yansıtmak ve paylaşmak mümkündür. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir birey olarak gerek sosyal varlığımız, gerekse toplum içinde ömür boyu süren var olma ve kazanım elde edebilme çabalarımızın temel ihtiyacı olan “Kendini Doğru İfade Edebilme” becerisini müzik derslerinden maksimum fayda sağlayarak edinebilme şansımız vardır.
TED Polatlı Koleji Müzik Zümresi olarak, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde ve hayatlarında müzik eğitiminin öneminin farkında olup, bireysel farklılıklarını göz ardı etmeden, çağdaş öğretim sistemlerinin desteğiyle ve M.E.B.’ın hazırladığı ders müfredatı dahilinde derslerimizi işlemekteyiz. Sorumluluklarının bilincinde, alanında uzman öğretmenlerimizle sürdürdüğümüz eğitim sürecimiz dışında ayrıca gelen talepler doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu çalgı (Piyano, keman, Gitar), ritim ve toplu ses eğitimi (Koro) alanlarında ücretli kurs çalışmalarımız gerçekleşmektedir. Bu çalışmaları, öğrencilerimizi yetenek ve yaş gruplarına ayırarak, belirli gün ve saatlerde yine alanında profesyonel eğitmenler himayesinde gerçekleşmektir.