TARİHÇE

4 Temmuz 1986 gün ve 8012 sayılı "Vakıf Senedi" ile Milli Eğitimin önemine ve çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde eğitimin gerçekleştirilmesine yürekten inanan, Polatlılı girişimci 17 yurttaşımızın kurduğu Polatlı Eğitim Kültür Vakfı tarafından açılan okulumuz, 1987-1988 yılında fiilen eğitim- öğretime başladı.  1988 Yılı Temmuz ayı içinde yeni öğretim binasının inşaatına başlanmasına karar verildi.  İki yıl içinde inşaatın tamamlanması için kaynak bulmak amacı ile resmi ve özel kurumlarla birçok ilişkiler kuruldu. Kurulan ilişkiler neticesinde, vakıf kurucularından Sayın Dr. İsmet Polat ile Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Sami Çay'ın girişimleri ile Almanya’da Vakuum Pompa Fabrikası kurucularından Sayın Ayhan Gökay Busch Hanımefendi ile görüşüldü. Yapılan yardım sonucu okul binası hizmete hazır hale getirildi. 1990–1991 eğitim ve öğretim yılında yeni binada öğretime başlandı. 
1997 yılında Polatlı Eğitim Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti,  okulu, eğitim alanında Türkiye’nin en büyük sivil inisiyatif kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği gibi köklü, eğitim konusunda ciddiyetini korumuş, Atatürkçü, çağdaş, bilimsel çizgiden taviz vermeyen bir kurumun bilgi ve birikimlerinden çocuklarımızın faydalanması ve TED Meşalesini Polatlı’da yakmak için Türk Eğitim Derneğine devrine kararlaştırdı.
1997-1998 yılından itibaren okul, TED POLATLI KOLEJİ ismiyle eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.