YABANCI DİL

YABANCI DİL

TED Polatlı Koleji Yabancı Dil Eğitim Programı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisemizde birbirini tamamlayıcı bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir. Okulumuzda uygulanan bu K12 İngilizce müfredatının amacı, İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanan öğrencilerimizin;

  • Konuşup, dinleyip, okuyup, yazan,
  • Kendi sorumluluklarının ve çevreye olan sorumluluklarının farkında olan,
  • Spor, sanat, müzik değerlerini tanıyan,
  • Yeteneklerini geliştirebilen,
  • Yaşam boyu öğrenme modelini benimseyip, uygulayan,
  • Evrensel değerleri, başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyıp, anlayan,
  • Teknolojiyi kullanabilen,
  • Kendine güvenen ve eleştirel düşünme becerisi olan,
  • Problemleri çözebilen,
  • İngilizceyi etkin kullanabilen,
bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla  her yıl okulumuzda uygulanan Cambridge ESOL (Young Learners,  Starters, Movers, Flyers,Ket,Pet,FCE) sınavlarında öğrencilerimiz güzel başarılara imza atmaktadırlar.