MİSYON - VİZYON

MİSYONUMUZ
Amacımız gençlerimizi yaşama saygılı, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, demokratik ve laik Cumhuriyete sahip çıkan, ulusal ve kültürler arası kavrayışa sahip, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere açık, düşünen sorgulayan, okuyan, en az bir yabancı dili etkin kullanabilen, çevresine duyarlı, spor ve estetik anlayışı gelişmiş, sosyal ve akademik yönden nitelikli birer TED hanımefendisi ve beyefendisi olarak yetiştirerek onları yüksek öğrenime ve başarılı bir geleceğe hazırlamaktır.


VİZYONUMUZ
Aklın ve bilimin ışığında, "öğrenenlerin okulu" felsefesinden hareketle, topluma model olacak ilkeli, erdemli, çalışkan bireyler yetiştiren ve Türkiye'yi bilişim toplumu olmaya yönlendiren örnek ve öncü kurumlardan birisi olmaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ
* Bilimsellik
* Evrensellik
* Toplumsal Yararlılık
* Çağdaşlık
* Yenilikçilik ve Yaratıcılık
* Katılımcılık
* Güvenilirlik

İLKELERİMİZ:
* Eğitimde kaliteyi yerleştirmek
* Öğrencide bilimsel düşünmeyi yerleştirmek
* Öğrencide bilimsel araştırma ruhu geliştirmek 
* Öğrencide sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi haline getirmek
* Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
* Çevreye duyarlı olmak