HEDEFLERİMİZ

HEDEFLERİMİZ

TED Polatlı Koleji İlkokulu ve Ortaokulunda amacımız; evrensel ilke ve değerlere sahip, Türkçe ve İngilizceyi etkin kullanabilen,  Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş, bu doğrultuda kendisinin ve başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı, girişimci, atılgan, özgüveni yüksek, her alanda bilgili, risk alabilen, araştırmayı seven, sorgulayan, prensipli, problem çözme becerisi gelişmiş, bilimsel ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenmeyi kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, iletişim odaklı modern eğitim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.
İlkokul süreci çocuğun hayatının en önemli dönemidir. Her çocuk farklı bir bireydir ve hepsinin dünyaya bakış açısı ve algıları farklıdır. Amacımız çocuklarımızın sahip olduğu değerleri ortaya çıkarıp, birbirlerinin değerlerine duyarlı, uygar ve aynı zamanda bilgili yeni nesiller yetiştirmektir.