İLKOKUL

TED Polatlı Koleji, Atatürkçü Düşünce ışığında, 1997-1998 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden yola çıkarak sürekli gelişip yenilenen bir Türk Eğitim Derneği Okuludur. 
Okulumuz, öğrencilerine sunduğu sevgi dolu ve demokratik ortamında temel bilgi ve becerileri kazandırırken; duygusal ve bedensel yetenekleri de gelişmiş, nitelikli yaşam bilincine sahip nesiller yetiştirmektedir. 
Alanında uzmanlaşmış; sınıf, branş ve kulüp öğretmenleri ile bilgi teknolojisinden yararlanılarak gerçekleştirilen eğitim ve öğretimin yanında, öğrencilerin kişisel yetenek ve becerilerini ortaya çıkaracak, dünyaya farklı açılardan bakmalarını sağlayacak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle çok yönlü bir eğitim olanağı sunulmaktadır. 
Okulumuzun benimsediği çağdaş eğitim anlayışı ve programı ile öğrencilerimiz özgür ve eleştirel düşünebilen, yabancı dili etkin olarak kullanabilen, üretken, bilimsel düşünme gücü ile hareket eden, özgüveni yüksek, çevresine ilgili ve duyarlı bireyler olarak bir üst öğrenime geçerler.