HEDEFLERİMİZ

HEDEFLERİMİZ

TED POLATLI KOLEJİ ÖZEL ANA OKULU OLARAK;
Ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, insan haklarına saygılı, okuyan, sorgulayan, araştıran, yaşam boyu öğrenen, laik ve demokrat, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Atatürkçü gençler yetiştirmektir.
Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; özgüvenli, kendisi ve çevresiyle barışık, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Öğrencilerimizi, bir üst öğrenim kurumuna ve yetişkinlik yaşamına hazırlamaktır.
Öğrencilerimizi; kültür, sanat ve spor etkinliklerinde yetkin ve katılımcı, estetik değerlere ve çevre bilincine sahip, kendi kültürünü özümseyip geliştirebilecek ve farklı kültürlere saygılı yurttaşlar olarak yetiştirmektir.
Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, yabancı dili de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanabilecek düzeyde öğretmektir.
Öğrencilerimize, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri kazandırmaktır.
Sunacağımız eğitim kalitesinin, çalışanlarımızın kalitesi ile başladığına inanan bir kurum olarak; nitelikli eleman istihdam etmek, alışanlarımızın gelişmesine olanak tanımak, onların verimliliğini artırmak, yetenek, güç ve yaratıcılığından en üst düzeyde yararlanmaktır.
Çalışanlarımız için, işbirliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı yaratmak; kurumumuzun kuşaklar boyu istenen hizmeti vermesini güvence altına almaktır.
Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle, öğrencilerimize, insanlarımıza, topluma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmektir.
Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize,  TED AİDİYETİ kazandırmaktır.
Eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmaktır.