ANAOKUL

    Çocuk eğitimindeki amaç, çocuğun kendi kendine yeterli hale gelmesi ve karşılaştığı engellerle başa çıkmasıdır. Erken çocukluk döneminde ki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitimi alan çocuklarda okula devam oranının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu amaca ulaşmak için TED Polatlı Koleji Anaokulunda Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında demokratik ve laik bir sistemle çeşitli program yaklaşımlarından    anaokulumuzun mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümleri ışığında 36-72 aylık çocukların tamamı düşünülerek Karma  bir program yaklaşımı benimsenmiştir.
       Bu yaklaşımlardan hareketle Anaokulumuzda TED Eğitim Koordinatörlüğümüzün kontrolünde hazırlanan günlük ve haftalık programların dışında “Değerler eğitimi” “Proje uygulamaları” “Göster-anlat”  “Aile katılım prg.” gibi eğitim programı ve projeleri geliştirilerek uygulanmaktadır.
     Programımızdaki etkinlik alanları;
-Güne başlama –serbest zaman
-Türkçe ve okuma yazmaya hazırlık
-Sanat
-Yaratıcı drama
-Matematik/Manipülatif etkinlikler
-Bilim (fen)
-Hareket ve oyun
-Müzik ve ritim
-Sağlık/güvenlik/beslenme
-Sosyal çalışmalar
-Alan gezileri
-Aile katılımı
        Belirlenen etkinlik alanlarına yönelik çalışmalarda çocuklarımız, alanında uzman öğretmenlerimiz ile  oynamanın, konuşmanın, düşünmenin ve bilinmeyenleri keşfetmenin zevkini yaşarlar.
       Anaokulumuzda eğitim programları uygulanırken çocuklarımızın gelişim süreçleri ve bireysel özellikleri göz önünde bulundurulmakta, ayrıca eğitim alanındaki bilişsel gelişmeler düzenli olarak izlenmektedir.
       Ailelerimizin eğitim sürecine katılımları, aylık - haftalık ve program gereği günlük etkinlik program sayfaları ile sağlamaktadır.